Ισολογισμός 2014 Πρόσκληση
ΑμεΑ
Μικρότερο φόντο Κανονικό μέγεθος φόντου Μεγαλύτερο φόντο
-

Εταιρικό Προφίλ

Η ιστορία αυτής της σύγχρονης μονάδας, που λειτουργεί στα Οινόφυτα Βοιωτίας σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 2.200 τμ και γηπεδικών εκτάσεων 10.000 τμ, κάτω από την Εταιρική Επωνυμία MicronTec S.A, είναι μακρόχρονη και βασισμένη κυρίως στην εμπειρία των φορέων της.

Ειδικεύεται στην κατασκευή ρολών και καλουπιών που σήμερα αποτελεί μια από τις ανερχόμενες επιχειρήσεις του κλάδου, υλοποιώντας συνεχώς επενδυτικά προγράμματα Μηχανολογικού, Κτιριακού εξοπλισμού για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της. Διαθέτοντας τεχνογνωσία παραγωγής, πλήρως καταρτισμένο προσωπικό και άριστη ποιότητα πρώτων υλών, την καθιστούν μια καθʼ όλα ανταγωνιστική επιχείρηση του κλάδου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η μέχρι τώρα ευόδωση των προσπαθειών και η αποδοχή των προϊόντων ωθούν σε περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης που έχει αντικείμενο νέων τρόπων παραγωγής και βελτίωσης των υπαρχόντων με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και κάθε καινοτομίας που βοηθούν στην δημιουργία νέων αγαθών ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς και να δημιουργήσουν νέες.